Økonomiudvalg

Formål:

  • At sikre en god budget og økonomiopfølgning
  • Sikre korrekt registrering og kontingentbetaling fra medlemmer
  • Sikre korrekt indgåelse af trænerkontrakter

Arbejdsopgaver:

  • Udarbejdelse af årlige budgetter
  • Kvartalvis opfølgning på Regnskab og budgetter
  • Medlemsregistrering
  • Indberetninger af medlemsstatistikker
  • Udlevering af koder til spillertøj
  • Brugeradministration i Holdsport
  • Indgåelse af trænerkontrakter, herunder indhentning af ”børneattester”

Udvalget nedsættes af bestyrelsen og klubbens kasserer er bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Profiler

Profile Image
Søren Steen Olesen

Liv i klubben