Strategi

Mission:

  • Ry Håndbold er håndbold og foreningsliv – for sjov, for alvor, for udvikling

Vision:

  • Ry Håndbold vil være anerkendt som en stærk forening med klare værdier, holdninger og målsætninger.
  • Begejstring, glæde, udvikling og et højt engagement skal være bærende – både på og uden for banen.
  • Respekt og anerkendelse skal kendetegne vores stærke foreningskultur.

Værdier:

  • Fællesskab, anerkendelse, ansvarlighed, frivillighed og udvikling

Strategiske mål:

  • Styrke frivilligheden
  • Styrke samhørigheden
  • Styrke trænerstaben – kvantitativt og kvalitativt
  • Styrke kommunikationen og dialogen
  • Sikre tilgangen af medlemmer

Organisation og frivilligheds struktur

I Ry Håndbold arbejdes der løbende med udvikling af organisationen, og i erkendelse af, at tidligere større udvalg som f.eks. et Ungdomsudvalg havde massive mængder opgaver, hvilket gjorde det svært at rekruttere medlemmer har vi valgt and ændre strukturen, således vi har en bestyrelse, og få nødvendige udvalg, hvori bestyrelsen er repræsenteret. Der ud over har vi valgt at arbejde med noget vi kalder Blue-Team, hvor vi har nedbrudt alle øvrige arbejdsopgaver i små dele, som så igen kan fordeles på mange hænder, således flere får mindre at lave.

Ikke-navngivet