Posted on

Ordinær generalforsamling i Ry Håndbold tirsdag 26. september 2017

Indbydelse til generalforsamling i Ry Håndbold.

Ry Håndbold afholder generalforsamling tirsdag 26. september 2017 kl. 19.00 i Ry Hallen.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til klubbens formand på ryhaandbold@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af 2 nye suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
  8. Eventuelt

UDDYBENDE, VIGTIGE OPLYSNINGER!

Vi mangler frivillige både til bestyrelsesarbejde og Blue-Team – sidstnævnte er de folk, der klarer alle de mange små og store opgaver, der skal løses for at drive vores håndboldklub.

Vi håber meget, at alle medlemmer og deres familier fortsat vil bakke stærkt op om klubarbejdet og være med til at sætte retningen for klubben. Derfor – kom og vær med til generalforsamlingen.

Som I kan se, er der behov for nye medlemmer til bestyrelsen, men lad ikke dette afskrække jer for at møde op – ingen bliver tvunget ind i bestyrelsesarbejdet i Ry håndbold – men vi har brug for alle input, gode ideer og opbakning.

Nuværende formand Bjarke Andersen, bestyrelsesmedlemmerne Trine Winther og Trine Eide samt suppleant Martin Skaar Jacobsen forlader alle bestyrelsen.

Kasserer Morten Kristiansen, bestyrelsesmedlem Christel Jensen og suppleant Alf Christensen fortsætter.

Vi står derfor med et behov for 4 nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.

Ry Håndbold er en klub med mange muligheder og udfordringer. Den nuværende bestyrelse har arbejdet for at få Blue-Team funktionerne på plads til den sæson, vi lige er gået ind i. Det betyder, at der alt andet lige bliver plads til at skue fremad og lægge positive planer for klubben.

Dog bliver det stadig en opgave for den nye bestyrelse at skaffe nok frivillige til at få hjulene til at køre rundt bare til næste år. Det er et spændende arbejde med mennesker, så er det lige dig, så giv os et praj.

Andre emner kunne være fastholdelse af spillere, valg af stævner, trænerpåsætning m.m.

Til information giver klubbens økonomi mulighed for at arbejde med nye modeller, idéer og projekter.

I den nuværende bestyrelse har mødefrekvensen været ét månedligt møde. Hertil kommer de opgaver, det enkelte bestyrelsesmedlem måtte påtage sig at varetage.

Er du interesseret i at være med til at udstikke den strategiske retning for fremtidens Ry Håndbold, vil vi gerne opfordre dig til at tage kontakt til enten Morten, Christel eller Alf – eller et af de afgående bestyrelsesmedlemmer for at høre nærmere. Se kontaktoplysninger her:

https://ryh.dk/klubben/bestyrelsen/

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Ry Håndbold