Sportsudvalg

Formål:

 • At sikre bestyrelsens retningslinjer og politikker udvikles til en konkret sportspolitik og ”rød tråd”.
 • Sikre alle trænere er informerede om klubbens sportspolitik
 • Sikre alle hold er bemandet med kvalificerede trænere.
 • Sikre et godt uddannelses niveau af trænere.
 • Sparring og opfølgning på trænerteams, herunder sikre at sportspolitikken følges

Arbejdsopgaver:

 • Udarbejdelse af og vedligeholdelse af sportspolitikken
 • Kommunikation til trænere om sportspolitikken
 • Sparring med Trænerudvalg om afvikling af relevante trænerkursus
 • Indgåelse af træneraftaler iht. godkendte budgetter
 • Kommunikation til trænere om sportspolitikken i samarbejde med Håndboldudvalget
 • Opfølgning på trænerteams og rapportering til bestyrelsen.
 • Arrangere relevante trænerkursus iht. godkendte budgetter

Udvalget nedsættes af bestyrelsen og skal bestå af håndbold kyndige personer – som udgangspunkt er der ikke forældretrænere i udvalget!

Peder Vejsgaard
Sportslig ansvarlig
Tlf. 26355105
peder@ryh.dk