Sponsorudvalg

Formål:

  • At sikre en god kontakt til omregnes erhvervsliv, og gemme tilbud om profilering på klubbens spillertøj, hjemmeside og mulighed for sponsorering af forskellige events i Ry Håndbold, at sikre klubben en økonomisk støtte til den daglige drift.

Arbejdsopgaver:

  • Hvert år i August / September fremlægge det opnåede sponsorbidrag til bestyrelsen.
  • Definerer oplæg til politikker for sponsoraftaler, godkendes af bestyrelsen
  • Definere konkrete vilkår for sponsorater
  • Finde virksomheder og privat personer der ønsker at sponsorer klubben
  • Komme med oplæg til sponsorpleje og gennemfører sponsorarrangementer.

Udvalget nedsættes af Bestyrelsen som vælger en repræsentant, der er ansvarlig for udvalget.

Morten Kristiansen
Formand
Tlf. 51504852
morten@ryh.dk