Bestyrelsen

Formål:

 • At sikre sammenhæng mellem det sportslige, sociale og økonomien i Ry Håndbold.
 • Udvikle Ry Håndbolds overordnede ”spilleregler” i samarbejde med klubbens øvrige udvalg og trænere, samt sikre disse føres ud i livet.
 • Har det overordnede ansvar for, at klubbens målsætninger, værdier og indsatsområder er kendt af klubbens udvalgsmedlemmer og trænere

Arbejdsopgaver:

 • Definerer klubbens overordnede politikker og mål.
 • Udarbejde budgetter og regnskab
 • Sikrer kommunikation og samarbejde mellem de enkelte udvalg.
 • Sikre gennemførelsen af, og arrangerer forskellige klubarrangementer.
 • Ansætte professionelle trænere
 • Være Klubbens ansigt ud af til, og have kontakt med pressen.
 • Stå til rådighed for folk, som ønsker information om klubben og dens aktiviteter.
 • Nedsætte forskellige udvalg, og definere deres arbejdsopgaver, samt indgå i løbende dialog og koordinering af indsatser i udvalgene.

Bestyrelse vælges af generalforsamling i September måned og vælger selv sin formand – alle medlemmer af klubben iht. vedtægterne kan opstille til valg.

Foto mangler

Lone Madsen
Formand
Tlf. 25134434
frk_Madsen@yahoo.com

Christel Jensen
Økonomiansvarlig
Tlf. 25525107
christel_jensen@fibermail.dk

Jonas Andersen
Kommunikation
Tlf. 27858072
jonas2701@gmail.com

Natasja Thøgersen
Blue Team
Tlf. 22988466
morten@muten.dk

Alf Christensen
Tlf. 29375727
alf.christensen@os.dk

Lone Tabermann
1. Suppleant
tabermann@icloud.com

Astrid Lynge Pedersen
2. Suppleant
Tlf. kommer senere
astrid@pedersen.mail.dk